ANILORAK > Naši psi > Chumlee Anilorak

Chumlee Anilorak

Chumlee Anilorak

německý ovčák - pes

nar. 07.09.2020

 

Bordy Blendy
SG, Lbz., HD-ZW 77 (09/18)
HD/ED a-normal, DNA gpr.
IPO3, BH
ÚMS WUSV 2019 (2. místo)
ÚMS WUSV 2018 (11. místo)
ÚMS WUSV 2017 (17. místo)
ÚMS FCI 2017 (70. místo)
Jaro Ja-He
SG, 5V1/P 1.tř
HD a-0/0
BH, IPO3, ZVV3
4x CACT, 3x R.CACT
Český šampion práce
3x ÚMS FCI, 1x ÚMS WUSV
4x ÚMČR, 4x ÚMM ČKNO
Ellute von der Mohnwiese
HD a-normal
SchH3, FH1
2xBSP, LGA
Jola vom Ortenberg
HD a-normal
IPO3
Areta Ja-He
SG, 5CV1/P 2.tř.
HD/ED a-0/0, HD/ED a-normal SV
BH, IPO3, ZVV1
Dusty vom Baumgarten
HD/ED a-normal
SchH3, FH1
Alma Modra strela
HD/ED a-normal
IPO1
Ellis Anilorak
SG, 5VQ1/P - 1 tř.
HD 0/0, ED 0/0, SA-0, DNA
DM n/n, MDR1 n/n, SLC n/n
, srst L/L
CACT
BH-VT, IGP3
Ostravský Kunčičák 2020 (1. místo)
Extreme Orex Aykmar
SG, 5CX1/P, 1.tř., DNA gpr.
HD a-1/1, ED a-0/0
IPO3, BH
2xCACT
3x Mistr ČKNO
4x ÚMS WUSV (3., 8., 18., 21. místo)
Mistr světa poslušnosti WUSV

Orex vom Fuchsstein
SG, HD/ED a-normal, Kkl.1
IPO3, SchH3, FH3
Vicky von der Mohnwiese
SG, HD a-2/2, ED a-0/0, Kkl.1, DNA gpr.
IPO3, FPr1, SPr1
Dorota Anilorak 
SG, 5U1/P - 1.tř. chovnosti
HD a-0/0, ED a-0/0, DNA SV
DM n/n, MDR1 n/n, SLC n/n, srst L/L
BH, IPO3, ZVV1, IFH2
CACT , R.CACT
ÚMM ČKNO 2016 (5. místo) 
ÚMS WUSV 2016 (26. místo)
Mistr světa WUSV 2016 v družstvech
5. nejlepší fena MS WUSV 2016

Barnabasch Black Chabet
SG, HD a-fast normal
ZVV1, IPO3, SchH/VPG3
2x Mistr MSKS, CZ-CH práce
ÚMS FCI, ÚMS WUSV

5x ÚMM ČKNO, 3x ÚMČR IPO
3xCACT, CACIT, R.CACIT
Cherry Zimní romance
HD a-0/0, ED a-0/0
5JV1/P 1.tř. chovnosti, 
DNA SV (Německo)
BH, IPO3

 

Videogalerie

Vrh CH - Anilorak

* 07.09.2020 - 5 psů / 2 feny
O: Bordy Blendy - M: Ellis Anilorak

Více...

Zpět